New66__________________________________________________________________________________     

ดูประวัติและผลงานวิทยากรได้ที่  www.facebook.com/self.libarts.psu

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-22 ก.ย.60

หรือโทร.074-286658/099-4846289

(ฟรีและรับจำนวนจำกัด)

           ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

รับบสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม

กิจกรรม "แต่งหน้า เสริมบุคลิก

ให้ปังในทุกสถานการณ์"

 

 

วิทยากรโดย คุณวีรินทร์ รสิวีระวงศ์

(ผู้เชียวชายด้านการแต่งหน้าและปรับบุคลิกภาพ)

 

ในวันอังคารที่ 26 ก.ย. 2560

เวลา 9.00-12.30 น.

ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์

        

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

จะได้รับทรานสคริป กิจกรรมหมวดพหุฯ จำนวน 3 ชม.

 

emedia02                    

___________________________________________________________________________________________________

 

Learn777                   

__________________________________________________________________________________________________

บทความLearn1ความดีถวายในหลวง

บทความLearn1ความดีถวายในหลวง


                           “ ความสำเร็จคือ “ลงมือทำ” ”                                          “ผมถึงจุดที่เลยความรู้สึกภาคถูมิใจมาแล้ว ผมไม่มีแรงบันดาลใจ เพียงแค่ผมเป็นคนที่ลงมือทำในสิ่งที่ผมอยากทำ แต่ผมไม่อาจทำลายแรงบันดาลใจของผู้ที่อื่นที่เขามองเห็นจากตัวผมได้ เพราะไม่มีโรงเรียนไหนสอนรงบันดาลใจได้ มีแต่คนรุ่นหนึ่งสร้างไว้ให้คนอีกรุ่นดูเป็นตัวอย่าง ผมยังเคยบอกว่า ทวดกับปู่ไม่อยู่แล้ว แต่พ่อยังอยู่…

บทความLearn2ชีวิคคือการเรียนรู้

บทความLearn2ชีวิคคือการเรียนรู้


                                                                                     …