ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เปิดให้บริการดังนี้
วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00- 17.00 น.
วันศุกร์                     เวลา 08.30 - 12.00 น. 


สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ถ.กาญจนวนิช
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

โทร 0-7428-6658 
FAX 0-7428-6706 
http://www.self.libarts.psu.ac.th

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.