SECRET2016-11-202 00-001     

 

                                                                                         "ชีวิตคือการเรียนรู้บนโลกที่ไม่หยุดนิ่ง"        

”เพียงแค่ทำทุกวันให้ดี มีความสุข ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ชีวิตเราจะต้องการอะไรไม่มากกว่านี้ ถ้าวันข้างหน้ามีโอกาสได้ทำอะไรมากกว่านี้ก็นับเป็นกำไรในชีวิต เรายังคงต้องเดินหน้าทำงานต่อไป มีคนถามว่าจะหยุดทำงานเมื่อไหร่หรือแค่ไหนจึงจะพอ แพนว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องทำงานและมีความสุขในสิ่งที่เราทำต่อไป”

เขมนิจ จามิกรณ์