คนเก่ง พูดต่าง

คนเก่งต้องพูดไม่เหมือนใครแต่ได้ใจและทุกสิ่งที่ต้องการ


 ผู้เขียนKim Yang Ho (คิมยังโฮ)ผู้แปลตรองสิริ ทองคำใส

สามารถติดตามอ่านหนังสือได้แล้วที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

(รหัสเรียกหนังสื่อ LRP0398)