“ ความสำเร็จคือ “ลงมือทำ” 

                                        15128844 1756890884634351 2727670575920209776 o

“ผมถึงจุดที่เลยความรู้สึกภาคถูมิใจมาแล้ว ผมไม่มีแรงบันดาลใจ เพียงแค่ผมเป็นคนที่ลงมือทำในสิ่งที่ผมอยากทำ แต่ผมไม่อาจทำลายแรงบันดาลใจของผู้ที่อื่นที่เขามองเห็นจากตัวผมได้ เพราะไม่มีโรงเรียนไหนสอนรงบันดาลใจได้ มีแต่คนรุ่นหนึ่งสร้างไว้ให้คนอีกรุ่นดูเป็นตัวอย่าง ผมยังเคยบอกว่า ทวดกับปู่ไม่อยู่แล้ว แต่พ่อยังอยู่ ความภูมิใจยังอยู่ แรงบันดาลใจยังอยู่”

ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์