ระบบสืบค้นสื่อเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมีขั้นตอนดังนี้

  1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
  2. เปิดเบราเซอร์เพื่อเข้าใช้งานด้วย URL: http://sa.libarts.psu.ac.th/ulib
  3. ใส่คำค้นหรือระบุคำค้น ในช่องคำค้นหา
  4. ระบบแสดงรายการที่ได้จากสืบค้น
  5. ผู้ใช้งานจดรหัสหมายเลขสื่อ/ที่ตั้งของสื่อ
  6. ไปยังตำแหน่งที่เก็บสื่อ เพื่อหยิบมาใช้งาน(กรณีหนังสือ) 
  7. หรือนำรหัสสื่อที่ได้จากการสืบค้นส่งให้เจ้าหน้าที่ 
  8. และนำบัตรนักศึก ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์บริการ
  9. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการยืมสื่อ
10. นำบัตรนักศึกษาทำการยืมหูฟัง เพื่อขอใช้บริการจุดรับชม
11. เลือกจุดบริการรับชม และรับชมภาพยนต์